Zeitgenössische Raritäten

Rare Classics CD Berlin (rclcds 105 - 1996)

Gerd Reinke (contrebasse)

Hommage à Jean-Sébastien Bach pour contrebasse op. 44

Producteur: Rare Classics CD Berlin
Référence: rclcds 105
Parution: 1996